септември 23, 2015

About Us

web-design-responsive

Компанијата БС ТЕК СОЛУШН ДООЕЛ Кавадарци е регистрирана во 2017 година како Друштво за изработка на софтвер, дизајн и консултантски услуги. Приоритет во нашата дејност е изработка на апликативен софтвер, веб апликации и веб дизајн како и графички и 3Д дизајн.  Управител и основач на компанијата е Николина Бебеџакова, дипломиран Инженер по информатика – Програмско и Системско инженерство од 2006 год. на Институтот по Информатика на Природно-Математичкиот Факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.

Себеси се гледаме како компанија која е најдобар партнер, како на глобалните лидери кои развиваат информациски технологии, така и на бизнис системите во непосредното окружување. Нашите желби се сега и во иднина, на полето на развојот, примена и интеграција на бизнис решенијата, преку примена на најнапредните информациски технологии, на нашите клиенти да им овозможиме успешен раст и остварување на нивните бизнис планови.

technologies

popup-webdesign

Со следење на нашите јаки принципи за успех, ние им помагаме на нашите клиенти во обликувањето на нивната визија и реализирањето на нивната цел. Нашите понуди за развој на софтверски продукти вклучуваат:

  • Преведување на визијата за продуктот во дефиниција на продуктот и градење на концепт Анализирање и документирање на системските барања
  • Архитектура и дизајнирање на продуктот со користење на индустриските стандардни алатки за дизајн и документациски урнеци
  • Развивање на продуктот врз база на најпогодни и докажани методологии
  • Екстензивно тестирање и обезбедување на квалитет за да се осигура bug-free краен продукт Овозможување на крос – платформска достапност на вашиот продукт (Windows/Linux)
  • Постојана поддршка во текот на животниот циклус на продуктот т.е. прифаќање на барањата за промена, подобрувања, откривање на проблеми и поддршка

Нашите инженерски практики за развој на софтверски продукти вклучуваат докажани процеси, високо продуктивни развојни алатки, флексибилни комуникациски методи, одлични управувачки алатки и агилен развој на продуктот. Ние им овозможуваме на нашите клиенти побрзо да иновираат и да ја оптимизираат реализацијата на иновацијата со пружање на Достапност, Агилност и Сигурност во текот на целиот животен циклус на продуктот.